رفتار درمانی دیالکتیکی چطور به پرخاشگری  بیماران اختلال شخصیت مرزی کمک می کند؟

درمانگران DBT برای مراجعان  تفاوت بین خشم و پرخاشگری را  روشن می کنند  . در واقع درست نیست که  این دو  مفهوم را تلفیق کنیم…

View More رفتار درمانی دیالکتیکی چطور به پرخاشگری  بیماران اختلال شخصیت مرزی کمک می کند؟

مفروضات درمان   DBT  برای مهارت آموزی گروهی  نوجوانان

رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) یک مدل درمانی مبتنی بر شواهد در اصل توسط دکتر مارشا .لین هان توسعه یافته است. او متوجه شد که درمان…

View More مفروضات درمان   DBT  برای مهارت آموزی گروهی  نوجوانان

کنجکاوی همدلانه: چگونه DBT به ایجاد روابط بهتر کمک می کند؟

رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) را به طور کلی می توان به عنوان یک درمان مبتنی بر مهارت، نوعی درمان شناختی رفتاری، و یک رویکرد فشرده…

View More کنجکاوی همدلانه: چگونه DBT به ایجاد روابط بهتر کمک می کند؟

ایده هایی برای تحمل پریشانی

مهارت تحمل پریشانی در DBT، از مهارت تحمل پریشانی زمانی که ما نمی توانیم، نمی خواهیم، و یا  تغییر موقعیتی نامناسب  غیر ممکن است ،…

View More ایده هایی برای تحمل پریشانی

تفاوت رفتار درمانی دیالکتیکی و رفتار درمانی شناختی

امروزه رفتار درمانی شناختی (CBT) یکی از شایع ترین اشکال روان درمانی است. تمرکز CBT به این است که افراد یاد بگیرند که چگونه نحوه…

View More تفاوت رفتار درمانی دیالکتیکی و رفتار درمانی شناختی

رفتار درمانی دیالکتیکی ، د رمانی نه فقط برای اختلال شخصیت مرزی!

مارشا لینهان پیشگام معرفی رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) از سال 1993 بود ، روش درمان و آموزش مهارت ها ی او ، درمان موثری برای…

View More رفتار درمانی دیالکتیکی ، د رمانی نه فقط برای اختلال شخصیت مرزی!