Category: فیلم روانشناسی

گاهی می بینیم افرادی را که در شرایط بد زندگی ،درست زمانی که شدیدترین استرس ها را تجربه میکنند ،چوبی را برمیدارند و به جان روان خود می افتند و تا میخورد میزنن و لهش میکنن، اینطور وقتها میگویم اگر

error: Content is protected !!