Category: روان درمانی

درمانگران DBT برای مراجعان  تفاوت بین خشم و پرخاشگری را  روشن می کنند  . در واقع درست نیست که  این دو  مفهوم را تلفیق کنیم : خشم احساسی است که نشان می دهد چیزی اشتباه است و پرخاشگری رفتاری است

رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) یک مدل درمانی مبتنی بر شواهد در اصل توسط دکتر مارشا .لین هان توسعه یافته است. او متوجه شد که درمان های  شناختی رفتاری سنتی همیشه به  افرادی که  افکار خودکشی مزمن یا نشانه ای از

آیا به مرور زمان ، زخم التیام می یابد ؟ خوب، من فکر می کنم بسیاری از ما این ضرب المثل قدیمی را به یاد داشته باشیم که این بخشی از حقیقت است اما حقیقت کامل نیست . هنگامی که

رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) را به طور کلی می توان به عنوان یک درمان مبتنی بر مهارت، نوعی درمان شناختی رفتاری، و یک رویکرد فشرده مبتنی بر گروه برای کمک به افرادی که مشکلات شدید در تنظیم هیجانات دارند ،

error: Content is protected !!