تفاوت رفتار درمانی دیالکتیکی و رفتار درمانی شناختی

امروزه رفتار درمانی شناختی (CBT) یکی از شایع ترین اشکال روان درمانی است. تمرکز CBT به این است که افراد یاد بگیرند که چگونه نحوه…

View More تفاوت رفتار درمانی دیالکتیکی و رفتار درمانی شناختی