کلمات کلیدی: ذهن آگاهی

از عید بدم میاد این جمله ایه که شاید از زبان بسیاری شنیده باشیم، هر کی هم دلیلی داره، یکی از بالا رفتن سن نگرانه ،یکی از مهمانی رفتن و اومدن و پذیرایی کردن ،یکی از طولانی بودن تعطیلات و

آیا به مرور زمان ، زخم التیام می یابد ؟ خوب، من فکر می کنم بسیاری از ما این ضرب المثل قدیمی را به یاد داشته باشیم که این بخشی از حقیقت است اما حقیقت کامل نیست . هنگامی که

رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) را به طور کلی می توان به عنوان یک درمان مبتنی بر مهارت، نوعی درمان شناختی رفتاری، و یک رویکرد فشرده مبتنی بر گروه برای کمک به افرادی که مشکلات شدید در تنظیم هیجانات دارند ،

مهارت تحمل پریشانی در DBT، از مهارت تحمل پریشانی زمانی که ما نمی توانیم، نمی خواهیم، و یا  تغییر موقعیتی نامناسب  غیر ممکن است ، استفاده می کنیم . مهم این است که مهارت های مناسب را در زمان مناسب

error: Content is protected !!