همه رویدادهای بی‌ربط عامل حواسپرتی خیالباف ها

تحقیقات جدید نشان می دهد که هر رویداد نامربوط به سادگی توجه خیال پردازان را منحرف می کند این افراد بدترین کارمندان دنیا هستند.  به…

View More همه رویدادهای بی‌ربط عامل حواسپرتی خیالباف ها