کارگاه راهبردها و فنون پیشرفته تنظیم هیجانی در اختلالات اضطرابی

  قابل توجه ” روان شناسان، روان پزشکان،پزشکان، مشاوران، مذدکاران، روان پرستاران، و شاغلان در حوزه ی آموزش و ارتقای سلامت زوج و خانواده ”…

View More کارگاه راهبردها و فنون پیشرفته تنظیم هیجانی در اختلالات اضطرابی