آسیب شناسی و رواندرمانی گروهی از یونگ تا شونمن (1): نگاهی نو در آسیب شناسی روانی و رواندرمانی

نویسنده : آقای دکتر سید جلال یونسی چکیده: منابع تکوین خود نقش بارزی در توجیه آسیب های روانی در افراد دارند.شونمن(1984، 1981)سه را منبع برای…

View More آسیب شناسی و رواندرمانی گروهی از یونگ تا شونمن (1): نگاهی نو در آسیب شناسی روانی و رواندرمانی