تکنیک تخلیه ی انرژی منفی و تکنیک پوشش محافظ در برابر انرژی‌های منفی بیرونی

می‌دانیم که فکرها، احساس‌ها و کلام ما انرژی هستند و می‌دانیم که انرژی هرگز از بین نمی‌رود بلکه فقط تبدیل می‌شود و به شکلی دیگر…

View More تکنیک تخلیه ی انرژی منفی و تکنیک پوشش محافظ در برابر انرژی‌های منفی بیرونی