کلمات کلیدی: فرزند طلاق

طبق آمارهاي جهانی در حال حاضر، همه کشورها از جمله ايران شاهد روند رو به رشد پدیده طلاق است. بنا به دلایل گوناگون درصد طلاق بین مهاجرین بیش ازدیگران است بنا براین پيوندي که با دوستي و صميميت پر تلألو

error: Content is protected !!