کلمات کلیدی: جوانان

گروه مشاوران” رهایش ” برگزار می کند داشتن یک زندگی منطقی، سالم، هدفمند و انعطاف‌پذیر برای مواجهه با مشکلات و فراز و نشیب‌ها، خواسته ی هر انسان خردمندی است، اما چرا دست‌یابی به این هدف ارزشمند دست‌کم برای بسیاری از

پس از پایان کلاس ، دخترک با رنگ و رویی پریده و زرد به نزد من آمد ، و چقدر رنگ رخسار نشان میداد از سر درونش ، گفتم چه شد  گفت خانم تمام شد دیروز پیام داد که می

در خصوص انتخاب و جذب زوج مناسب تئوری هایی چند در روانشناسی  مطرح است یکی از این نظریات انتخاب بر اساس اصل ایماگو می باشد . بر اساس اصل ایماگو ، ما همسران خود را بر مبنای تصویری ناخود آگاه

error: Content is protected !!