تکنیک های طرحواره درمانی

در روان شناسی طرحواره را بصورت الگویی در نظر می گیرند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد. در حوزه شناخت درمانی، بک…

View More تکنیک های طرحواره درمانی

تکنیک تخلیه ی انرژی منفی و تکنیک پوشش محافظ در برابر انرژی‌های منفی بیرونی

می‌دانیم که فکرها، احساس‌ها و کلام ما انرژی هستند و می‌دانیم که انرژی هرگز از بین نمی‌رود بلکه فقط تبدیل می‌شود و به شکلی دیگر…

View More تکنیک تخلیه ی انرژی منفی و تکنیک پوشش محافظ در برابر انرژی‌های منفی بیرونی