اختلال نافرمانی – لجبازی کودکان

  اختلال نافرمانی- لجبازی در کودکاODD این اختلال در 6تا 10 درصد کودکان یافت می شود که مشخصه آن رفتارهای منفی کودک در مقابل والدین…

View More اختلال نافرمانی – لجبازی کودکان