شناسایی زبان بدن یک مرد عاشق!

index

شايد براي خيلي از خانم‌هاي مجرد پيش آمده باشد كه احساس كنند يكي از همكاران در سر كار يا يكي از همكلاسي‌ها در دانشگاه به‌زودي از آن‌ها خواستگاري مي‌كند اما همين سوال كه احتمالا كي او به خواستگاري مي‌آيد مي‌تواند دوران پرتنشي رابسازد، اگر مي‌خواهيد بدانيد آيا همكار يا همكلاسي‌تان به‌زودي از شما خواستگاري مي‌كند يانه به نشانه‌هاي رفتاري او دقت كنيد. مي‌توانيد از حركات او بفهميد كي زمان خواستگاري است. علاوه‌بر اين‌ها بعد از خواستگاري و در دوران آشنايي نيز مي‌توانيد با خواندن رفتارهاي خواستگارتان بفهميد كه آيا شما را پسنديده است يا نه؟ پس معطل نكنيد تمام نشانه‌هاي رفتاري يك مرد عاشق اينجاست.

ناخودآگاه با شما حرف مي‌زند

 وقتي چشم در چشم مي‌شويد او كمي سرش را به سمت راست يا چپ كج مي‌كند.

رمزگشايي اين رفتار: كج‌كردن سر يك حركت كاملا ناخودآگاه در مردان است كه وقتي نسبت به زني احساس نزديكي مي‌كنند از خود نشان مي‌دهند. اين حركت و ژست را زماني مردها نشان مي‌دهند كه به زني علاقه‌مند شده‌اند ولي خودشان اين شجاعت را ندارند كه جلو بروند و علاقه‌شان را ابراز كنند و از او خواستگاري كنند. در واقع او با كج كردن سر، خود را آسيب‌پذير نشان مي‌دهد تا خود را در دسترس نشان دهد شايد جالب‌تر به نظر برسد. اگر همكار يا همكلاسي‌تان هنگام صحبت و درحالي‌كه ارتباط چشمي برقرار كرده گردنش را كج كند، احتمالا به‌زودي از شما خواستگاري خواهدكرد.

در واقع وقتي مردي انگشتان پنجه پاهايش را به سمت هم متمايل مي‌كند، يعني مي‌خواهد درباره موضوع مهمي مثل ازدواج صحبت كند، در اين مواقع بهتر است بيشتر ساكت باشيد تا او فرصت كند درخواست ازدواجش را مطرح كند

 وقتي مردي مي‌خواهد خواستگاري كند!

درحالي‌كه ايستاده يا نشسته است پنجه پاهايش به سمت هم است(پنجه پاها را به سمت داخل مي‌گذارند)

رمز گشايي اين رفتار: به احتمال زياد شما طرف مقابل را عصبي و دستپاچه كرده‌ايد، اين رفتار نشان‌دهنده اعتماد به نفس نداشتن اوست، به همين دليل اگر همكار يا همكلاسي‌تان هنگام صحبت چنين ژستي گرفت، يعني نسبت به شما احساس تمايل دارد ولي هنوز آنقدر اعتماد به نفس ندارد كه از شما خواستگاري كند، او احتياج دارد تا از علاقه شما نسبت به‌خودش مطمئن شود. اگر هنگام صحبت وقتي او دستپاچه است چند دقيقه با او دوستانه رفتار كنيد و به‌طور غيرمستقيم اشتباهاتش را به او بفهمانيد، بعد از مدتي او راحت‌تر خواهد شد و حتي ممكن است درخواست ازدواجش را نيز مطرح كند. در واقع وقتي مردي انگشتان پنجه پاهايش را به سمت هم متمايل مي‌كند، يعني مي‌خواهد درباره موضوع مهمي مثل ازدواج صحبت كند، در اين مواقع بهتر است بيشتر ساكت باشيد تا او فرصت كند درخواست ازدواجش را مطرح كند.

مردها با شانه‌هاي‌شان هم حرف مي‌زنند

وقتي به شما نگاه مي‌كند خيلي سريع شانه‌هايش را به سمت بالا جمع مي‌كند و به سمت جلو مي‌دهد.

رمزگشايي اين رفتار: در اين حالت احتمالا شما حركتي انجام داده‌ايد كه توجه او به سمت شما جلب شده‌است. وقتي مردي رفتارهاي يك خانم را تحسين مي‌كند در واقع او را مورد مناسبي براي ازدواج مي‌داند و به همين دليل در اين مواقع كاملا ناخودآگاه شانه‌هايش را به سمت جلو مي‌آورد و جمع مي‌كند، اين حركت در مردان نشان‌دهنده محبت عميقي است كه در دل دارند و دوست دارند به نوعي آن را ابراز كنند. ‌حتي در زندگي زناشويي نيز وقتي مردي از همسرش حركتي تحسين آميز مي‌بيند ولي غرورش اجازه نمي‌دهد آن را ابراز كند شانه‌هايش را به سمت جلو جمع مي‌كند، در اين مواقع مي‌توانيد براي خوشحال كردن همسرتان، شما نيز به‌طور كلامي علاقه خود را به او نشان دهيد.

حركت‌هاي دهان قبل از كلام حرف مي‌زنند!

 قبل از پاسخ به سوالي كه شما از او پرسيده‌ايد يا وقتي در حال صحبت است، لب‌هايش را جمع مي‌كند و به هم فشار مي‌دهد.

رمزگشايي اين رفتار: اين حركت نشانه‌اي روشن از اين است كه طرف مقابل شما تمام حقيقت را به شما نمي‌گويد، در واقع با اين حركت او مي‌خواهد به‌خود زمان بدهد تا پاسخ يا حرفي مناسب پيدا كند. به همين دليل حرفي كه بعد از اين حركت از او مي‌شنويد، نمي‌تواند كاملا دقيق و درست باشد و حتي ممكن است كاملا اغراق شده هم باشد. در اين حالت احتمالا او مي‌خواهد شخصيت خود را در مقابل شما بزرگ‌تر از آنچه هست نشان دهد و شما را آماده كند تا به درخواست ازدواجش جواب مثبت دهيد. به‌خصوص اگر او در حال صحبت درباره خودش است و مي‌خواهد خود را توصيف كند تا شما را تحت‌تاثير قرار دهد، به حس‌هاي زنانه‌تان اعتماد كنيد؛ آن‌ها به شما مي‌گويند طرف مقابل در كجاها دروغ مي‌گويد اما اگر اين حركت را زماني انجام داد كه مي‌خواست شما را درباره موضوعي بزرگ مثل درخواست ازدواجش قانع كند، حواس‌تان را كاملا جمع كنيد تا مبادا تصميمي غيرعقلاني بگيريد. البته اشتباه نكنيد اين حركت نشانه حقه‌بازي طرف مقابل نيست او فقط فكر مي‌كند كه اگر صادق باشد شما حرفش را باور نمي‌كنيد.

وقتي هنوز به نتيجه قطعي نرسيده‌است!

پشت دست‌هايش به سمت شماست، دست‌هايش را جمع كرده و روي ميز گذاشته به‌طوري كه كف دست‌هايش را نمي‌بينيد.

رمزگشايي اين رفتار: وقتي كف دست به سمت پايين است به‌طوري كه ديده نشود نشان‌دهنده آن است كه فرد موضوعي را پنهان مي‌كند، وقتي خواستگار شما تنها پشت دست‌هايش را به شما نشان مي‌دهد يعني كمي حالت دفاعي به‌خود گرفته است و مي‌خواهد نشان دهد كه شخصيتي قوي دارد و قصد دارد به‌طور موقت توازن را به رابطه بازگرداند. به همين دليل بهتر است در اين حالت به حرف‌هاي او بيشتر گوش دهيد مثلا انتخاب محل صحبت يا غذا يا. . . را به او بسپاريد. وقتي براي نخستين بار با خواستگارتان بيرون مي‌رويد و او مرتب كف دست‌هايش را از شما پنهان مي‌كند به اين معناست كه مي‌خواهد مرزها را كاملا حفظ كند تا به شناخت كافي از شما برسد به همين دليل كاملا رسمي و همانند قرارهاي كاري رفتار مي‌كند و تا وقتي كه از جواب مثبت شما مطمئن نشود، همين رفتار رسمي را حفظ مي‌كند.

وقتي دست‌هايش را بين موهايش مي‌برد

رمزگشايي اين رفتار: وقتي مردي چنين رفتاري مي‌كند در واقع مي‌خواهد براي فرد مقابل زيبا‌تر به‌نظر برسد. معمولا زن‌ها براي اين‌كه زيبا‌تر به‌نظر برسند راه‌هاي زيادي دارند ولي مردها نه، تنها راه آن‌ها براي زيباتر به‌نظر رسيدن، موهاي‌شان است. چون موها بيشتر از همه در چهره به چشم مي‌آيند و به راحتي مي‌توانند حالت بگيرند. اگر در مرحله آشنايي براي ازدواج هستيد و براي نخستين بار است كه با خواستگارتان بيرون مي‌رويد، اگر خيلي به موهايش نرسيده و كاملا مدلي معمولي دارد و كلاهي بر سر گذاشته است يعني مي‌خواهد خود را باهوش و زيرك نشان دهد. البته اگر هم با نامزد يا شوهرتان بيرون رفته‌ايد و او براي قرار با شما حسابي موهايش را مرتب كرده‌است، به او بفهمانيد كه از مدل موهايش لذت مي‌بريد چون اين كار در رابطه شما تاثير بسياري دارد.

 ببينيد كجا مي‌ايستد؟

اگر بيشتر اوقات سعي مي‌كند به نوعي كنار شما بايستد.

رمزگشايي اين رفتار: بسيار پيش مي‌آيد كه در دانشگاه يا سركار، دانشجويان يا همكاران به خاطر موضوعي دورهم جمع مي‌شوند، اگر در اين مواقع هميشه يكي از همكلاسي‌ها يا همكاران‌تان سعي مي‌كند خود را به شما نزديك كند و در كنار شما بايستد اين مي‌تواند نشان‌دهنده توجه او به شما باشد. مردها قدرت خارق‌العاده‌اي براي رصد كردن رفتارهاي زن مورد علاقه‌شان دارند به‌خصوص اگر مردي هنوز از احساسش نسبت به زني مطمئن نباشد، سعي مي‌كند همه جا او را تحت نظر بگيرد و رفتارهاي او را كنترل كند بدون اين‌كه كسي متوجه شود ولي اگر كاملا از احساسش مطمئن باشد هر طور شده خود را سر راه زن قرار مي‌دهد و حتي سعي مي‌كند جلب توجه كند و با نگاهش موضوع را به او نشان دهد.

 

مجله الکترونیکی برترین

یک دیدگاه درباره;شناسایی زبان بدن یک مرد عاشق!”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.