تست روان شناختی

تست روان شناختی

تابلویی که در عکس می‌بینید جاده‌ای را نشان می‌دهد که به یک خانه منتهی می‌گردد.این صحنه چه چیزی کم دارد؟

– یک درخت

– یک آبگیر (برکه)

– آدمها 

– یک تکه ابر 

– یک ماشین

 

لطفا به پاسخ ها نگاه نکنید .

اول خودتان حدس بزنید این صحنه چه چیزی کم دارد

.

.

.

.

.

.

.

تفسیر:

درخت: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رشد معنوی خودتان است. 

یک آبگیر برکه: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید داشتن یک رویا است. 

آدم ها: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رابطه داشتن با افراد دیگرست. 

یک تکه ابر: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید دوستتان است. 

یک ماشین: در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید پول است

ارسال شده توسط  یکی از دوستان  عزیز به نام  ” تنها”