گفتگوی تلویزونی 13 آبان دکتر قلی پور در شبکه باران

موضوع بحث: اختلالات روان شناختی نوجوانان تاریخ پخش زنده: 13 آبان 1394 برنامه خانه مهر – دکتر قلی پور روانشناس مدت زمان پخش: نیم ساعت 3…

View More گفتگوی تلویزونی 13 آبان دکتر قلی پور در شبکه باران

گفتگوی تلویزونی 20 آبان دکتر قلی پور در شبکه باران

موضوع بحث: اختلالات روان شناختی نوجوانان تاریخ پخش زنده: 20 آبان 1394 برنامه خانه مهر – دکتر قلی پور روانشناس مدت زمان پخش: نیم ساعت حجم…

View More گفتگوی تلویزونی 20 آبان دکتر قلی پور در شبکه باران