کلمات کلیدی: والدین

خطاهای والدین در تربیت فرزند کودکان سرشار از انرژی هستند و مشتاق انجام کار‌های مختلف. آنها بسیار کنجکاو هستند و دوست دارند همه چیز را امتحان کنند. گاهی رفتار‌های زیر‌کانه دارند و از نظر والدین با مکر عمل می‌کنند و

گروه مشاوران” رهایش ” برگزار می کند داشتن یک زندگی منطقی، سالم، هدفمند و انعطاف‌پذیر برای مواجهه با مشکلات و فراز و نشیب‌ها، خواسته ی هر انسان خردمندی است، اما چرا دست‌یابی به این هدف ارزشمند دست‌کم برای بسیاری از

اتاق مشاوره بود و من بودم و دخترک بود و قطرات اشکش که با گفتن “خب دخترم میخای به من بگی چی میگذره تو دلت” گوله گوله از چشای دختر 14 ساله نشسته روبروی من ، گونه هاشو نوازش می

error: Content is protected !!