کلمات کلیدی: مهارت فرزند پروری

گروه مشاوران” رهایش ” برگزار می کند داشتن یک زندگی منطقی، سالم، هدفمند و انعطاف‌پذیر برای مواجهه با مشکلات و فراز و نشیب‌ها، خواسته ی هر انسان خردمندی است، اما چرا دست‌یابی به این هدف ارزشمند دست‌کم برای بسیاری از

مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی رهنمابرکزار می کند چرا تعداد والدینی که با نوجوانان خود دچار مشکل شده اند رو به افزایش است ؟ چرا کودکان شیرین زبان و دوست داشتنی دیروز تبدیل به نوجوانان پرخاشگر شده اند ؟ کارگاه

error: Content is protected !!