5 اشتباه رایج مشاوران

در فرایند مشاوره هدف نهایی همه مشاوران و رواندرمانگران ایجاد تغییرات اساسی در افکار یا رفتار مراجعان است . برای دستیابی به این مهم ،…

View More 5 اشتباه رایج مشاوران

روانشناس که باشی…

بر چسب روانشناس که بخوره به پیشونیت ، مسئولیت سنگینی می افته رو شونه هات، روانشناس که باشی دیگه حق نداری ناراحت یا عصبانی باشی…

View More روانشناس که باشی…