کلمات کلیدی: فرزند پروری

خطاهای والدین در تربیت فرزند کودکان سرشار از انرژی هستند و مشتاق انجام کار‌های مختلف. آنها بسیار کنجکاو هستند و دوست دارند همه چیز را امتحان کنند. گاهی رفتار‌های زیر‌کانه دارند و از نظر والدین با مکر عمل می‌کنند و

نام کتاب: تربیت کودکان با عشق و منطق مولفین: جیم فی و فوستر کلاین مترجم : سمیه موحدی فرد امروزه والدين بايد از روش‌هاي تربيتي نويني براي پرورش كودكاني كه در دنياي پيچيده و متحول امروزي زندگي مي‌كنند، استفاده كنند.

error: Content is protected !!