کلمات کلیدی: طلاق

والدینش طلاق گرفته اند و هر کدام ازدواج مجدد داشته اند پسرک اکنون با پدر و همسر پدر و یک برادر کوچک ناتنی اش زندگی میکند، اخر هفته ها حق ملاقات با مادرش را دارد و فقط  همان آخر هفته

مصاحبه با دکتر راس هریس درباره درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) مترجم: علی فیضی چه چیزی باعث علاقه‌مندی شما به ACT شد؟ دکتر هریس: به گمانم نگاه واقع‌بینانه آن به وضعیت بشر بود. این درمان با این نکته

error: Content is protected !!