اختلال دو قطبی

تعریف اختلال دو قطبی : اختلال دوقطبی که بعنوان بیماری مانیک دپرسیو (شیدایی/ مانیا – افسردگی) هم شناخته شده است یک اختلال مغزی می باشد…

View More اختلال دو قطبی