مدیریت روابط عاشقانه نوجوان -1

قسمت اول گفتگوی تلویزیونی دکتر فاطمه قلی پور در برنامه خانه مهر شبکه استانی باران 
موضوع : مدیریت روابط عاشقانه نوجوان 

View More مدیریت روابط عاشقانه نوجوان -1

روانشناس که باشی…

بر چسب روانشناس که بخوره به پیشونیت ، مسئولیت سنگینی می افته رو شونه هات، روانشناس که باشی دیگه حق نداری ناراحت یا عصبانی باشی…

View More روانشناس که باشی…