کارگاه خود ارزشمندی

کارگاه افزایش خود ارزشمندی(خودپذیری)

در این کارگاه یاد می گیریم: عزت نفس چیست و چه تفاوتی با اعتماد به نفس دارد؟ چگونه با تغییر باورهای مخرب ناسازگار به احساس…

View More کارگاه افزایش خود ارزشمندی(خودپذیری)