رفتار درمانی دیالکتیکی ، د رمانی نه فقط برای اختلال شخصیت مرزی!

مارشا لینهان پیشگام معرفی رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) از سال 1993 بود ، روش درمان و آموزش مهارت ها ی او ، درمان موثری برای…

View More رفتار درمانی دیالکتیکی ، د رمانی نه فقط برای اختلال شخصیت مرزی!

تکنیک های طرحواره درمانی

در روان شناسی طرحواره را بصورت الگویی در نظر می گیرند که بر اساس واقعیت یا تجربه شکل می گیرد. در حوزه شناخت درمانی، بک…

View More تکنیک های طرحواره درمانی

رویکردهای درمانی به خیانت زناشویی و بی وفایی همسر1

خیانت می‌تواند به شیوه‌های مختلفی در درمان مطرح شود: تماس تلفنی ابتدایی از سوی یک مراجع مضطرب از آینده، محصول وارسی مداوم درمانگر با مراجعان،…

View More رویکردهای درمانی به خیانت زناشویی و بی وفایی همسر1