کلمات کلیدی: خانواده

آخرین راه

طبق آمارهاي جهانی در حال حاضر، همه کشورها از جمله ايران شاهد روند رو به رشد پدیده طلاق است. بنا به دلایل گوناگون درصد طلاق بین مهاجرین بیش ازدیگران است بنا براین پيوندي که با دوستي و صميميت پر تلألو

یکی از دلایلی که مرد‌ها در مقایسه با زن‌ها اهمیت کمتری به عشق، احساسات و روابط می‌دهند، در تفاوت‌های ساختمانی میان مغز مرد و زن نهفته است؛ چرا که مغز مرد‌ها به سختی می‌تواند از تفکر به سمت احساسات و

error: Content is protected !!