کلمات کلیدی: خانواده سالم

از عید بدم میاد این جمله ایه که شاید از زبان بسیاری شنیده باشیم، هر کی هم دلیلی داره، یکی از بالا رفتن سن نگرانه ،یکی از مهمانی رفتن و اومدن و پذیرایی کردن ،یکی از طولانی بودن تعطیلات و

error: Content is protected !!