کلمات کلیدی: تعارض

روان شناسان می گویند ممکن است دلزدگی و خستگی از روابط با همسر ریشه در روابط مخدوش در دوران کودکی دارد. شاید یکی از همسران توجه لازم و کافی را از والدین خود در دوران کودکی دریافت نکرده است گاهی

بامن حرف بزن

از اين سم مهلک دوري کنيد «قهر» يکي از مهلک ترين آسيب هاي يک رابطه است! قهر، يک رفتار کودکانه است. اين اولين چيزي است که بايد درباره قهر بدانيم. پس هر کدام از ما که از اين حربه به

error: Content is protected !!