روانشناسی سو ء استفاده جنسی از کودکان

سوءاستفاده جنسی یکی از همان تابوهاییست که معمولاً از کنارش می‌گذریم یا انکارش می‌کنیم. مگر می‌شود در کشوری مسلمان یا در اجتماعات مسلمان در کشورهای…

View More روانشناسی سو ء استفاده جنسی از کودکان

اختلالات جنسی

به عبارت ساده، انحرافات جنسی یعنی داشتن خیالات، تمایلات یا رفتارهای ناراحت‌کننده و تکرارشونده به قصد ارضای غریزۀ جنسی به غیر از روش و رفتارهای…

View More اختلالات جنسی