رویکردهای درمانی به خیانت زناشویی و بی وفایی همسر1

خیانت می‌تواند به شیوه‌های مختلفی در درمان مطرح شود: تماس تلفنی ابتدایی از سوی یک مراجع مضطرب از آینده، محصول وارسی مداوم درمانگر با مراجعان،…

View More رویکردهای درمانی به خیانت زناشویی و بی وفایی همسر1