همه رویدادهای بی‌ربط عامل حواسپرتی خیالباف ها

تحقيقات جديد نشان مي دهد که هر رويداد نامربوط به سادگي توجه خيال پردازان را منحرف مي کند اين افراد بدترين کارمندان دنيا هستند.  به…

View More همه رویدادهای بی‌ربط عامل حواسپرتی خیالباف ها