رفتار درمانی دیالکتیکی ، د رمانی نه فقط برای اختلال شخصیت مرزی!

مارشا لینهان پیشگام معرفی رفتار درمانی دیالکتیکی (DBT) از سال 1993 بود ، روش درمان و آموزش مهارت ها ی او ، درمان موثری برای…

View More رفتار درمانی دیالکتیکی ، د رمانی نه فقط برای اختلال شخصیت مرزی!

اختلالات شخصیت

مروری بر اختلالات شخصیت و نگاه اجمالی به چگونگی آسیب پذیری به استرس تعریف شخصیت: شخصیت کلمه ایست که عموماً به معنای عنوان کلی که…

View More اختلالات شخصیت