Category: خانواده

تعطیلات اخیر کمی مجال وبگردی برای مان ایجاد کرد و درکنار دنیایی از اطلاعات دهکده جهانی گاهی به مطالبی برمی خوریم که اندکی به طنز آمیخته باشد یا نباشد انگاری دلمان را به خنکی می کشاند که از این دنیای

احتیاطهای سنتی درمورد غریبه‌ها برای محافظت از کودک کافی نیست چرا که اغلب افرادی که به کودک آسیب می‌زنند معمولاً برای او شناخته شده هستند از این رو تمایز قائل شدن بین یک غریبه و فردی آشنا اما غیر قابل

خطاهای والدین در تربیت فرزند کودکان سرشار از انرژی هستند و مشتاق انجام کار‌های مختلف. آنها بسیار کنجکاو هستند و دوست دارند همه چیز را امتحان کنند. گاهی رفتار‌های زیر‌کانه دارند و از نظر والدین با مکر عمل می‌کنند و

NCV چیست؟

ارتباط بدون خشونت (NON VIOLENT COMMINUCATION) مكتبي ارتباطي است كه بر مبناي محبت بنا نهاده شده است. اين مكتب را دكتر «مارشال روزنبرگ» در سال 1984 با تاسيس مركز ارتباط بدون خشونت به ترويج رسمي اين الگو پرداخته است. ارتباط

error: Content is protected !!